Skip to content
LIVENJE
LIVENJE
LIVENJE

Livenje predstavlja tehnologiju oblikovanja metalnih predmeta livenjem rastopljenog metala u kalupe napravljene pomoću modela, da bi se tako, posle hlađenja dobio odlivak.

Livenje je postupak pogodan za izradu nameštaja ili delova nameštaja čiji je oblik komplikovan – neravnromernih ili nepravilnih kontura. Boca do Lobo izliva cele komade nameštaja, kao što su stolice. Ili tek dekorativne detalje, po kojima su i prepoznatljivi.

Gotovo sve vrste metala i njihovih legura mogu da se oblikuju livenjem. Ipak, najširu primenu imaju metali i njihove legure – sivo liveno gvožđe, cink, kalaj i olovo, kao i većina legura obojenih metala.

Back To Top
Search