Skip to content
Utičnice

Buster + Punch utičnice napravljene su od punog metala i sa prepoznatljivim B+P metalnim šrafovima. Dostupne su kao single ili dual, u 5 različitih kombinacija metala.

* Ovaj proizvod nije pogodan za upotrebu u Belgiji ili Češkoj.

*Sadrži sav propratni materijal potreban za montiranje.

ODRŽAVANJE:
Pri čišćenju koristite meku vlažnu krpu i izbegavajte upotrebu hemikalija. Imajte na umu da su svi završni slojevi skloni starenju.

1G EURO Socket Black
Buster + Punch utičnice
1G EURO Socket Smoked Bronze
Buster + Punch utičnice
1G EURO Socket Steel
1G EURO Socket Brass
Buster + Punch utičnice
1G EURO Socket White
Buster + Punch utičnice
1G EURO Socket Bok
Buster + Punch utičnice
1G EURO Socket Tech Spec
Buster + Punch utičnice
2G EURO Socket Black
Buster + Punch utičnice
2G EURO Socket Smoked Bronze
Buster + Punch utičnice
2G EURO Socket Steel
Buster + Punch utičnice
2G EURO Socket Brass
Buster + Punch utičnice
2G EURO Socket Brass USB
Buster + Punch utičnice
2G EURO Socket White
Buster + Punch utičnice
2G EURO Socket Tech Spec
Buster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičniceBuster + Punch utičnice
Back To Top
Search