skip to Main Content
Key Escutcheon

Key Escutcheon je rozeta za ključ od punog metala. Odlično je rešenje za unutrašnja vrata i može se upariti sa Buster and Punch kvakama. Ova rozeta je dostupna u dve različite veličine u zavisnosti od zemlje ugradnje – 27 mm i 35 mm.

*Sadrži sav propratni materijal potreban za montiranje.

**Predviđeno za vrata max 41-54mm debljine.

ODRŽAVANJE:
Pri čišćenju koristite meku vlažnu krpu i izbegavajte upotrebu hemikalija. Imajte na umu da su svi završni slojevi skloni starenju.

Door Escutcheon Euro Cylinder Brass
Door Escutcheon Euro Cylinder Smoked Bronze
Door Escutcheon Euro Cylinder Steel
Door Escutcheon Euro Cylinder Black
Door Escutcheon Euro Cylinder Black Unboxing
Door Hardware Escutcheon Plate Brass
Door Hardware Escutcheon Plate Smoked Bronze
Door Hardware Escutcheon Plate Steel
Door Hardware Escutcheon Plate Black
Door Hardware Escutcheon Plate Black Unboxing
Key-Escutcheon-Plates-Featured-Image
Back To Top
Search