skip to Main Content
MURSI tepih
Mursi tepih

Nilotska pastirska etnička grupa Mursi naseljava jugozapadnu Etiopiju. Oni veruju u višu silu Tumwi koja dolazi sa neba. Mursi glinu smatraju svetim i moćnim materijalom. Takođe, svoja tela ukrašavaju u verske i medicinske svrhe. Ručno tkani MURSI tepih inspiraciju nalazi su u motivima koje ove pleme iscrtava po svom telu, kao i u životinjskim stopama.

TEHNIKA
Rukom čvorovan

MATERIJALI
Prirodna svila

DIMENZIJE
200 x 300cm | 78,74” x 118,11”

Back To Top
Search