skip to Main Content
THE POPSTAR BAR / BLACK OAK

THE POPSTAR BAR je vitrina za džin ručno izrađena od punog crnog hrasta. Unutrušnji deo leđa ovog bara presvučen je štepanom ljubičastom svilom, a na gornjem delu nalazi se crna mermerna podloga za pripremanje pića. Na poklopcu vitirne tu je ručka od dim bronze, kao zaštitni B+P znak. Logo ovog brenda utisnut je na broznanoj pločici u unutrašnjem delu bara.

The POPSTAR bar
The POPSTAR bar
The POPSTAR bar
The POPSTAR bar
The POPSTAR bar
The POPSTAR barThe POPSTAR barThe POPSTAR barThe POPSTAR bar
Back To Top
Search